Reklamacje i Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, należy niezwłocznie złożyć reklamację, masz na to aż 3 sposoby:

a) pisząc maila w tytule koniecznie podaj REKLAMACJA- należy podać PEŁNE dane dotyczące wadliwego produktu i wysyłając go na adres biuro@meblo-strefa.pl
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: meblo-strefa Bronice-Kolonia 32 24-150 Nałęczów
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: meblo-strefa Bronice-Kolonia 32 24-150 Nałęczów

Towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie.Po spakowaniu towaru wraz z opisem  proszę powiadomić sprzedawcę, aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru. Ujawnione w okresie odpowiedzialności sprzedawcy wady będą usuwane w terminie 21 dni roboczych. Towar po naprawie wysyłamy na koszt sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady produkcyjnej towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.
W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

UWAGA Jeśli w trakcie dostawy lub po odbiorze zauważycie Państwo uszkodzenia mechaniczne towaru (obicia, zarysowania, załamania, zgniecenia itp.) prosimy  nie montować wyżej uszkodzonych elementów.

Odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.   Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
2.  Czas terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

meblo-strefa

Bronice-Kolonia 32 24-150 Nałęczów

tel: 781 353 791

mail: biuro@meblo-strefa.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczania ( na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. (Przykład wzoru odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdziecie Państwo TUTAJ) . Przyczyna zwrotu towaru nie jest wymagana do uzupełnienia. Zwrot środków zostanie dokonany za pośrednictwem takie samej metody płatności, która była użyta podczas składania zamówienia przez Klientka. Chyba, że klient wybrał inną formę zwrotu.
4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
6.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy w ciągu kolejnych 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
9.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana (np. pocztą) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości:

a. paleta 120x80 cm waga do 200 kg - 190 zł brutto

b. paleta przemysłowa 120x120 cm waga do 200 kg - 400 zł brutto


10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
12. Kupujący odpowiada  za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Protokół zwrotu pobierzesz klikając: TUTAJ

Protokół reklamacyjny pobierzesz: TUTAJ

Produkt został dodany do przechowalni
Produkt dodany do porównywarki