Polityka prywatności stosowana przez meblo-strefa.pl w zakresie ochrony danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma Party-Efekt Monika Hukaluk Bronice-Kolonia 32, 24-150 Nałęczów NIP:7162798026 REGON: 520633375

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt mailowy: biuro@meblo-strefa.pl

Adres do korespondencji: meblo-strefa Bronice-Kolonia 32 24-150 Nałęczów

3. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne oraz cele:

1.

a.przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 •  utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
 • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez meblo-strefa.plw ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

2

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
 • windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
 • przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
 • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

3

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu meblo-strefa.ploraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta -w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

4. Jakie dane zbieramy?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu meblo-strefa.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie meblo-strefa.ploraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu meblo-strefa.pl.

Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo poprosimy Cię o podanie następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP.

Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu meblo-strefa.pl dostępnego na stronie internetowej .

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

B. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww.dane wymagane podczas rejestracji oraz wybrać typ konta GOŚĆ dane wpisane w formularzu trafią do Administratora danych za pośrednictwem serwisu meblo-strefa.pl

C. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik meblo-strefa.pl przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną lub w wiadomości telefonicznej sms informacyjnego zamówieniu, które powinien potwierdzić.

D. Dane zbierane podczas zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu meblo-strefa.pl dostępny na stronie internetowej.

E. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik będzie proszony o podanie szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia w celu potwierdzenia tożsamości.

F. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych ,aby dopasowywać sklep do potrzeb i wymagań Klientów.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu(www.meblo-strefa.pl).

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności

 • wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty;
 • firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia;
 • producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora.

Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem

7.W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu , jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty.

Zapisując się na newslettera wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych podmiotom zewnętrznym świadczącym tego typu usługi w zakresie wskazanym powyżej.

Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link "wypisz się" znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres biuro@meblo-strefa.pl lub logując się na swoim koncie w zakładce "Zarządzanie Prywatnością".

Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora,

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratoradanych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratorasą przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@meblo-strefa.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie nie dłużej niż 5 lat od likwidacji konta w serwisie.

Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 5-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe

Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Więcej o plikach Cookies dowiesz się TUTAJ

12. Google Analytics

W naszym serwisie stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawy jakości funkcjonowania sklepu aby każdy Klientmógł korzystać z jego zawartości bez problemów. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności. Zasady te dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzia Google Analytics, w tym celu powinien zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Produkt został dodany do przechowalni
Produkt dodany do porównywarki